רחובות, שכונות ואתרים

רמז דוד

רמז דוד 1866- 1951 ממנהיגי תנועת העבודה בארץ ישראל .

דויד דדרבקין רמז 1866 - 1951 ממנהיגי תנועת העבודה בארץ ישראל. ירש את בן גוריון בתפקיד מזכיר ההסתדרות וכיהן בתפקיד בשנים 1935- 1945. "יו"ר הועד הלאומי" 1944- 1948. מיוזמי הקמת מועצת המדינה הזמנית עקב הקמת המדינה. שר התחבורה הראשון בממשלת ישראל ואח"כ שר החינוך והתרבות.
לכסיקון האישים של א"י עמ' 470