רחובות, שכונות ואתרים

שטנד

אדולף שטנד, 1919- 1870, מנהיג ציוני.

אדולף שטנד 1919-1870 מנהיג ציוני בגליציה. הקים את התנועה הציונית במלחמת העולם הראשונה עבר לוינה. היה חבר הפרלמנט האוסטרי. הערה: תחילה נקרא הרחוב על שם מנחם אוסישקין, לבקשת התושבים שונה הרחוב לשטנד.
יודאיקה, לכסיקון עמוד 317 , הקתדרה לחקר תולדות המקום