רחובות, שכונות ואתרים

אלשיך רפאל,הרב

רפאל אלשיך 1881-1957.

חכם תימני ובן למשפחת יהודים מכובדת בצנעא. מ- 1903 בארץ ישראל רב העדה התימנית בתל אביב ונציגה בועד הלאומי.
יודאיקה, לכסיקון, ע"מ 28.