רחובות, שכונות ואתרים

שטיינברג יעקב

יעדקב שטיינברג 1947- 1877 סופר ומשורר עבר.

יעקב שטיינברג משורר עברי ואידי, סופר ומתרגם. שיריו הראשונים התפרסמו בעיתון הילדים "עולם קטן 1901. אחר כך החל לכתוב שירה לירית שהתפרסמה לראשונה ב"השילוח". ב - 1905 יצא לאור ספר שיריו הראשון "שירים" שזיכה אותו בשיבחי ביאליק. ב- 1914 עלה ארצה. הוא זנח את זיקתו לאידיש ובסגנונו החל לבלוט הניב המקראי. השתתף בארץ בעיקר ב" הפועל הצעיר" וא"כ ב"דיבר". היה בין עורכי הירחון הספרותי"מאזניים".
לכסיקון האישים של א"י עמוד 484