רחובות, שכונות ואתרים

רש"י

רבי שלמה יצחקי 1105-1040, פרשן התנ"ך והתלמוד

רבי שלמה יצחקי 1105-1040, גדול פרשני התנ"ך והתלמוד, שנתקבל ונתחבב ע"י המוני העם בכל הדורות. אמרו עליו "אלמלא הוא - נשתכח התלמוד מישראל". על שמו "כתב רש"י , האותיות בהן נהגו להדפיס את פירושו כדי להבליטו.
יודאיקה, לכסיקון עמ'310