רחובות, שכונות ואתרים

ריינס, הרב

הרב יצחק יעקב ריינס 1915 - 1839, ממיסדי תנועת "המזרחי"

יצחק יעקב ריינס 1915- 1839, מראשוני עסקני חובבי ציון. ממייסדי תנועת "המזרחי" בשנת 1904 רב וציוני בעל גישה רציונליסטית בלימוד התלמוד.
יודאיקה, לכסידקון עמ '308