רחובות, שכונות ואתרים

רותם

שיח ממשפחת הפרפרניים

זהו שיח מסועף וגבוה, שעליו הקטנים נושרים בתוך זמן קצר, ורק הענפים המאורכים והירוקים נשארים על פני הקרקע. שורשיו ארוכים מאוד דבר העושה אותו צמח מובהק של חולות נודדים . השורשים האלה מעובים, ותושבי מדבר מכינים מהם גחלים לחימום . רותם המדבר פורח בחורף. פרייו הוא התרמיל בעל זרע אחד או שני זרעים. הרותם נמנה עם משפחת הפרפרניים, שאליה שייכים גם אחירותם החורש והקידה השעירה. סוג קרוב נוסף הוא הרתמה הקוצנית הגדלה בכרמל.
האינציק' בריטניקה לנוער