רחובות, שכונות ואתרים

רופין

ארתור רופין 1944-1876 מראשי ההתישבות הציונית בא"י

ארתור רופין 1944 - 1876 מראשי ההתישבות החקלאית הציונית בארץ. ניהל את המשרד הארצישראלי ביפו 1908.יסד את "החוות הלאומיות" כנרת, חולדה, בן שמן ששימשו מרום להכשרה חקלאי לפועלים יהודים. סייע להקמתן של דגניה וקבוצת כנרת יסד את חברת "הכשרת היישוב " כמכשיר מרכזי לקנית קרקעות. ב - 1919 שימש בתפקיד ראש המחלקה להתיישבות של ההנהלה הציונית. מיוזמי רכישת קרקעות עמק יזרעאל ע"י קק"ל וכבוש העמק. תמך בהתיישבות העובדת ובחלוצים אותם ראה כמגשימים עקריים של הציונות.
לכסיקון האישים של א"י עמ 461- 462