רחובות, שכונות ואתרים

פינסקר

יהודדה ליב פינסקר 1891 - 1821, מראשי "חיבת ציון".

יהודה ליב (ליאון) פינסקר 1891-1821, מראשי "חיבת ציון". ב-1882 פרסם את חיבורו "אוטואמנציפציה" שבו ניתח את שורשי האנטישמיות וקרא להקמת מרכז לאומי. ספרו הוביל להקמת תנועת "חובבי ציון". עמד בראש ועידת קטוביץ, הועידה הראשונה של "חובבי ציון". על שמו נחלת יהודה. רפא פובליציסט שנולד בפולין הרוסית. הוא נפטר ברוסיה. עצמותיו הועלו ארצה ב-1934 ב-1934 ונטמנו בהר הצופים. רחוב חד סטרי בחלקו מ-1998.
לכסיקון ציוני מעוד 296- 297