רחובות, שכונות ואתרים

צפניה

צפניה בן כושי, מנביאי ישראל בתקופת בית ראשון

מנביאי ישראל. צפניה בן כושי בן גדליה פעל וניבא ביהודה בימיו של יאשיהו מלך יהודה. ספר צפניה, התשיעי בספר "תרי עשר", הכולל שלושה פרקים בהם יוצא הנביא נגד מנהגי הנוכרים ועבודה זרה. יעשה משפט בגויים וברשעים בישראל. שארית ישראל ירשו את הארץ. הגויים שינצלו יכירו בגדולת ה'. ניבא בשנים 630 - 625 לפנה"ס.