רחובות, שכונות ואתרים

אלבז נתן

נתן אלבז 1934-1954 חייל "גבעתי" בעל עיטור המופת.

נתן אלבז, טוראי בחטיבת "גבעתי". התנדב לפרק רימוני יד לאחר שעור. כאשר השתחררה נצרתו של אחד מהם, וכדי שלא ייפגעו חבריו לכתה, השתרע על הרימון שהתפוצץ תחת גופו ב-11 פברואר 1954. יליד מרוקו 1934 בן לרוכל עני, שעלתה לארץ, במסגרת "עליית הנוער". שירת כרגם. מעשה ההקרבה שלו זיכה אותו בציון לשבח של הרמטכ"ל, בעל עיטור המופת.
לכסיקון לבטחון ישראל ע"מ 42.