רחובות, שכונות ואתרים

ציפורי

בירת הגליל התחתון בתקופת בית שני.

עיר יהודית, בירת הגליל התחתון, בזמן הבית השני ולאחריו. בימי יהודה הנשיא שכנו בתוכה הנשיאות והסנהדרין. המשנה נחתמה בה בשנת 200 לספירה.בשנת 1949 נוסד בסמוך מושב עובדים בשם זה.
כל מקום ואתר עמוד 422 - 423