רחובות, שכונות ואתרים

צדוק אברהם

הרב צדוק אברהם 1998- 1911, הרב של קרית בנימין

בספטמבר 1999 נקבע כי הדרך המובילה לשכונת התימנים תקרא על שמו של מי ששימש כמנהיגה הרוחני של השכונה והיה שנים רבות הרב של קרית בנימין. בעבר היה חלק מרחוב שפרינצק. הרב צדוק אברהם בן שלום צאלח ויונה נולד בצנעה שבתימן ועלה ארצה ב-1944. ב-1946 יסד עם חבריו את שכונת התימנים בקרית בנימין ועמד בראש צאן מרעיתו שנים רבות. נוסף להיותו רב השכונה שימש גם כרבה של קרית בנימין. איש גדול בתורה שהרעיף חן וחסד על כל סובביו. לאברהם 11 ילדים ולמעלה מ - 70 נכדים.