רחובות, שכונות ואתרים

צלאח יחיא, הרב

צלאח יחיא המאה ה 18, מגדולי חכמי יהודות תימן.

צלאח יחיא בן יוסף מהרי"ץ מגדולי חכמי תימן, אב"ד ומורה צדק שהוכר בכל קהילות תימן ואף בקהילות הודו. התפרנס כסופר סת"ם. סביב אשיותו נרקמו אגות רבות. מחיבוריו: "פעולת צדק" ותולדות יהודי תימן.
יודאיקה, לכסיקון מע/ 274