רחובות, שכונות ואתרים

פרץ י. ל.

יצחק ליבוש פרץ 1852-1915 סופר ומשורר.

יצחק ליבוש פרץ סופר ומשורר. כתב יידיש ועברית. נמשך לחסידות וגילה המאור העממי שבה. מבשר באידאות הסוציאליות בספרות האידית. אסף ספורי עם ונתן להם עיצוב אומנותי. חלוץ הסיפור הקצר והמחזה הסמלי בספות האידית.
יודאיקה לכסיקון עמ' 273