רחובות, שכונות ואתרים

פלמ"ח

"פלוגת מחץ" , חדו החנית של ההגנה בא"י.

פלמ"ח-פלוגות מחץ. כח המחץ של ההגנה בא"י. הוקם בשנת 1941 בכוונה להוות יחידה יהודית מיוחדת בצבא הבריטי שמטרתה לוחמה פרטיזנית בכוחות הנצאיים. המפקד הראשון היה יצחק שדה. במלחמת העולם השנייה פעל הפלמ"ח בסוריה, בלבנון ובאירופה. עם סיום המלחמה מילא תפקיד מרכזי במאבק בבריטים ובהעפלה. בפעולתו הראשונה פרצו אנשיו למחנה המעפילים בעתלית ושיחררום. לצד האימונים הצבאיים עסקו גם בהתיישבות. הגרעין הראשון הקים את בית קשת ב- 1944. הפלמ"ח פורק בשנת 1948.
לכסיקון ציוני עמ, 299 - 300