רחובות, שכונות ואתרים

קלאוזנר, פרופ'

יוסף גדליה קלאוזנר (1958-1874) מבקר ספרות וחוקר תולדות ישראל.

קלאוזנר יוסף גדליה 1958-1874 מראשי העושים בבקורת העברית ובחקר תולדות הספרות העברית וההסטוריה הישראלית. עסק בפעילות ציבורית ופרסם מאמרים בפובליציסטיקה ובענייני הלשון העברית. היה פרופסור באוניברסיטה העברית לספרות העברית החדשה ותולדות ישראל בימי בית שני.
לכסיקון האישים של א"י עמ' 438