רחובות, שכונות ואתרים

שח"ל

שמואל חיים לנדאו 1928- 1892 ממחוללי תנועת "הפועל המזרחי".

שמואל חיים לנדאו היה ממנהיגי התנועה הציונית הדתית. הוא נולד בפולין, בשנת 1892 והוסמך לרבנות. היה מפעילי תנועת " המזרחי" וממנהיגי "צעירי המזרחי" ו"החלוץ המזרחי". היה חבר הועד הפועל הציוני, חבר בהנהלה העולמית של תנועת "תורה ועבודה", ובמרכז העולמי של "המזרחי". בשנת 1926 עלה לארץ ונפטר בירושלים בשנת 1928.
לכסיכון ציוני.