רחובות, שכונות ואתרים

שדה יצחק

יצחק שדה 1952- 1890, מאבות כוחות ההגנה בא"י.

יצחק שדה (לנדברג) 1952-1890, ממיסדי " גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור" ומממנהיגיו הבולטים. היה פעיל באירגון "הגנה" במאורעות 1939- 1936. הקים את "פלוגות השדה" (פו"ש) וה"פלוגות המיוחדות" (פו"מ), שלראשונה הנהיגו לחימה יזומה בכנופיות מחוץ לגדרות הישובים. היה מיוזמי הקמת הפלמ"ח ומפקדו הראשון 1941 - 1945 בשנת 1945 התמנה ראש המטה הארצי של ה"הגנה" והיה מראשי"תנועת המרי העברי". במלחמת העצמאות פיקד על הקרב במשמר העמק והקים את חטיבת השיריון חטיבה 8. לחם בקרבות בנגב ובקרב על משטרת עירק - סואידן. השתחרר מצה"ל בדרגת אלוף.
לכסיקון האישים של א"י עמוד 474- 473