רחובות, שכונות ואתרים

שביט

כוכב המקיף את השמש במסלול אליפטי.

גוף שמימי בעל גרעין דמוי כוכב ומעטפת המכונה "שער" הנראית בטלסקופ כעין ערפילית. כוכבי שביט מקיפים את השמש במסלולים אליפטיים מאורכים מאוד.
מילון חדש, אברהם אבן שושן