רחובות, שכונות ואתרים

שבטי ישראל

ראובן, שמעון, לוי, יהודיה, זבולון, יששכר, דן, גד, אשר, נפתלי, יוסף, ובנימין. "כל אלה שבטי ישראל.

שנים עשר שבטי ישראל.
בראשית מ"ט