רחובות, שכונות ואתרים

נוף הכרמל

רכס הרים ממערב לעמק זבולון. "ואביא אתכם אל ארץ הכרמל" ירמיהו ב' 7

נוף הוא מראה טבע הנשקף לעיני הצופה ממקום גבוה או ממרחק. " יפה נטוף משוש כל הארץ" (תהילים מ"ח). הרחוב צופה אל מול פני רכס הכרמל. הנוף הנשקף מנגד העניק לו את שמו.
מילון חדש, אברהם אבן שושן