רחובות, שכונות ואתרים

נדאף חיים

ראש מועצת קרית בנימין בשנים 1959 - 1960

נולד ב - 1914 בחיפה, שם סיים לימודיו היסודיים והתיכוניים. עבד במחלקת רישום קרקעות של המנדט הבריטי בטול כרם, יפו וחיפה, והעביר מידע חשוב שהיה ברשותו לידי "ההגנה". ארגן את ההגנה בקרית בנימין. היה חבר המועצה במקום משנת 1943, נטל חלק במלחמות ישראל, בשנת 1959 נבחר לראש המועצה המקומית בקרית בנימין, אך הפסיק פעילותו זו לאחר חודשים מספר עקב נפילת בנו החייל, ועבר לחיפה. בשנת 1963 התמנה כמנהל המשרד לרישום מקרקעין (טאבו) בחיפה, עד שפרש לגימלאות בשנת 1969. היה חבר בתנועת "חירות" ונשיא העדה הספרדית במחוז חיפה.