רחובות, שכונות ואתרים

שבזי, הרב

שלום שבזי, גדול משוררי תימן היהודיים במאה ה- 17.

שלום שבזי נולד במאה ה - 17 גדול משוררי תימן היהודיים. סביב לאישיותו נקשרו אגדות של "צדיק" ועושה ניסים. קברו שבתעיז (תימן) נתקדש בידי יהודים ומוסלמים. המוטיבים העיקריים בשירתו סובבים סביב גלות וגאולה. רבים מהם נכללו בסדור התפילה של יהודי תימן.
יודאיקה, לכסיקון עמוד 311