רחובות, שכונות ואתרים

נחום

מנביאי ישראל בתקופת בית ראשון.

מנביאי ישראל בתקופת בית ראשון . נחום האלקושי חי בזמנו של יאשיהו מלך יהודה. נבואתו כולה הינה "משא נינוה" נבואת נצחון על מפלת אשור. ספר נחום הוא השביעי בספר "תרי עשר" והוא מכיל שלושה פרקים סביב 612 לפנה"ס.
יודאיקה לכסיקון עמוד232