רחובות, שכונות ואתרים

נורדאו מכס

מכס נורדאו 1923-1849, מנהיג ציוני, סופר, פילוסוף ורופא.

מכס נורדאו 1923 - 1849 מנהיג ציוני, הושפע מהרצל והיה ממיסדי ההסתדרות הציונית העולמית. הוא שניסח ב 1897 את "תוכנית באזל". היה דמות מפתח בקונגרסים הציוניים. דגל בציונות מדינית ותמך ביסוד תנועת ספורט בקרב הקהילות היהודיות . סופר פילוסוף ורופא. רחוב חד סטרי בחלקו מ - 1998.
יודאיקה, לכסיקון עמוד 231