רחובות, שכונות ואתרים

משאש יוסף הרב

רב משאש יוסף 1892- 1974 , רב ראשי באלג'יר , במקנס מרוקו ובחיפה.

משאש (משש) יוסף 1974- 1892 שימש כרב ראשי באלג'יר 1924- 1940 וכיהן ברבנות בעיר מקנס במרוקו בשנים 1940- 1963. בשנים 1963- 1974 כיהן כרב ראשי ספרדי לחיפה והמחוז ושימש כאב בית דין. כתב 48 ספרים בענייני הלכה, הסטוריה ואגדה.
מתוך ההקדמה לספרו "גרש ירחים", דיני גירושין, ירושלים תשמ"ט והערות הבן, מר אליהו משאש.