רחובות, שכונות ואתרים

מרזוק משה, ד"ר

ד"ר משה מרזוק 1955- 1926 מעולי הגרדום

ד"ר ליאטו משה מרזוק, יליד מצרים 1926 נמנה עם חבורת יהודים ילדי מצרים שהופעלה בקהיר ובאלכסנדריה. נתפס לאחר שנכשל בניסיון להטמין פצצת תבערה במוסדות אמריקאיים בקהיר ובאלכסנדריה ,יולי 1954. נידון למוות בתליה על ריגול לטובת ישראל. ב - 31 בינואר 1955 הוצא להורג עם שמואל עזאר. בארץ כונתה פעילות החבורה ששהסתבכה בשם "עסק ביש".
לכסיקון לבטון ישראל עמוד 344- 343