רחובות, שכונות ואתרים

מנלה גד

סרן גד מנלה 1968- 1946 בעל צל"ש שנהרג במרדף בבקעה

סרן גד מנלה צוין לשבח על אומץ ליבו, ב 21 במרס 1968. בפשיטת צה"ל לכאראמה, גילה סרן מנלה אומץ לב ותושיה תחת אש אויב עזה. הוא יצא בזחל"ם למשוך את מקורות האש של האויב. נוסף על כך חילץ פצועים בהיותם תחת אש עזה ורצופה. סרן גד מנלה נפל בקרב עם מחבלים באיזור יריחו ב-26 ביולי 1968. בקרב זה נפל גם אלוף משנה אריה רגב.
"מה ומי במלחמת 25 השנים, עמוד 433