רחובות, שכונות ואתרים

מנדלי מוכר ספרים

שלום יעקב אברמוביץ 1917- 1835 סופר עברי ואידי

מנדלי מו"ס 1917- 1835 מגדולי הקלאסיקנים של הספרות העברית והאידית החדשה ממניחי היסוד לספרות האידית החדשה ולסגנון העברי החדש. מ - 1881 פעל באודסה. הוא חיבר סיפורים בעברית וביידיש וכתב בקורת וספרי מדע פופולרי. הוא העשיר את לשון הספור ואת סגנונו בהשתמשו בלשון המשנה, המדרש והפיוט.
מילון הספרות החדשה