רחובות, שכונות ואתרים

מלאכי

מנביאי ישראל בתקופת שיבת ציון

מלאכי, מנביאי ישראל, פעל לאחר תקופתו של זרובבל, והוא בן זמנם של עזרא ונחמיה. ספר מלאכי מכיל שלושה פרקים , והוא האחרון בספר "תרי עשר". מלאכי נחשב איפוא לאחרון הנביאים (ניבא ב 460 - 450 לפנה"ס). הוא מוכיח את הכהנים ואת בני ישראל ומבשר, כי בעתיד תבוא הגאולה.
יודאיקה, לכסיקון עמ' 212