רחובות, שכונות ואתרים

מלאכה

לכבוד בעלי המלאכה

עבודה, עבודת ידיים, פעולת העובד "היום קצר והמלאכה מרובה" אבות ב' פסוק ט"ו. ברחוב עצמו בתי מלאכה קטנים.
מילון חדש, אברהם אבן שושן