רחובות, שכונות ואתרים

מירון

הר בגליל העליון

מרכז של מקובלים בו קבורים רבי שמעון בר יוחאי, בנו אלעזר וחכמים נוספים. היתה עיר חשובה בתקופת המשנה והתלמוד. נמנתה עם הערים שבהן ישבו משמרות הכהנים ליד קיברו של רבי שמעון בר יוחאי נערכת "הילולא דרשב"י" בל"ג בעומר, יום מותו על פי המסורת.
כל מקום ואתר עמוד 304- 305