רחובות, שכונות ואתרים

מימון הרב

יהודה לייב הכהן מימון 1875-1962 מנהיג ה,מזרחי", שר בממשלת ישראל

יהודה לייב הכהן מימון פישמן 1962 - 1875 רב, סופר. ממיסדי תנועת "המזרחי". שר הדתות הראשון של מדינת ישראל. פעל עם הרב קוק להקמת הרבנות הראשית על שמו "כפר מימון" בנגב הצפוני.
לכסיקון האישים של א"י עמ 315