רחובות, שכונות ואתרים

מולר הוגו

תעשיין טכסטיל ציוני מצ'כיה, אבי ביח"ר "אתא" 1945-1868

נולד י"ח בתמוז תרכ"ח 1868 בטרופאו שבשלזיה, נפטר ט"ו בשבט תש"ה 1945. תעשיין טכסטיל יהודי ציוני, בעל מפעל לטכסטיל בבאבי שליד נחוד בצ'כיה. בשנת 1930 ביקר בארץ, התרשם מאוד ממפעל לודג'יה בתל אביב והחליט, בהשפעת אחיינו אריך להקים חברת בת בארץ המתפתחת. כפר עטה דאז נמצא מתאים להקמת המפעל. לאורך כל שנת 1934 בנו וב- 1935 החל לעבוד ביח"ר "אתא" שהיה לשם דבר בארץ כולה. עלה ארצה בשנת 1938. על שמו כמו גם על שם המשפחה כולה גן ציבורי ברחוב חנקין.
הקתדרה לחקר תולדות המקום, בי"ס רוגזין.