רחובות, שכונות ואתרים

קיבוץ גלויות

קיבוץ גלויות

"גדול קבוץ של גלויות מיום שנבראו בו שמים וארץ" (פסחים פ"ח) "והוצאתים מן העמים וקבצתים מן הארצות והביאותים אל אדמתם ורעיתים אל הרי ישראל, באפיקים ובכל מושבי - הארץ" (יחזקאל ל"ד 13). אסיפת נידחי ישראל מכל ארצות הגולה וריכוזם במולדת ההסטורית בארץ - ישראל. "גדות קבוץ גלויות מיום שנבראו בו שמים וארץ" (פסחים פ"ח).
מילון חדש, אברהם אבן ששון