רחובות, שכונות ואתרים

מוצקין

ליאון מוצקין 1933-1867, מנהיג ציוני

אריה לייב ליאו מוצקין 1933-1867 מנהיג ציוני. מראשוני המצטרפים להרצל. בשנות מלחמת העולם הראשונה, עמד בראש המשרד הציוני בקופנהגן. היה נשיא "ועד המשלחות היהודיות" שליד ועידת השלום בפריס. משנת 1921 היה חבר ההנהלה הציונית ומשנת 1925 נשיא הועד הפועל הציוני. ממניחי היסודות לקונגרס היהודי העולמי שהתכנס אחרי מותו.
לכסיקון האישים של א"י עמוד 310