רחובות, שכונות ואתרים

קוק, הרב

אברהם יצחק הכהן קוק (1865-1935) מגדולי התורה בא"י, הרב ראשי אשכנזי לא"י

אברהם יצחק הכהן קוק 1865-1935 מגדולי התורה בא"י. מ - 1919 שימש רב ראשי אשכנזי לארץ ישראל. דגל בציונות וייחס לה משמעות דתית. הותקף קשות ע"י החרדים הקיצונים. ניסה לקרב חילוניים לדת ולערכי היהדות. ייסד בירושלים את הישיבה "מרכז הרב".
יודאיקה , לכסיקון עמ' 285