רחובות, שכונות ואתרים

קארו יוסף

יוסף קארו (1488-1575) מגדולי בעלי ההלכה בישראל.

יוסף בן אפרים קארו 1488-1575 פוסק, מגדולי בעלי ההלכה בישראל, פעל בתורכיה ובצפת. ספרו "בית יוסף" הוא פרוש ל"ארבעה טורים" (כתב יעקב בן אשר) שחובר במטרה לפשט את ההלכה תוך הסתייעות במקורות התלמוד ודיון בדעות שונות. ספרו הידוע הוא "שולחן ערוך", שנעשה לספר ההלכה היסודי והסמכותי ביותר.
יודאיקה, לכסיקון עמ' 280