רחובות, שכונות ואתרים

עשת אביגדור

אביגדור עשת (1967-1889) עסקן פועלים, חבר מזכירות מפ"ח.

אביגדור עשת (1899-1967) עסקן פועלים. פעיל בתנועת "פועלי ציון", ציונים סוציאליסטים בגולה. חבר מזכירות מועצת פועלי חיפה. ערך את ספר ההסתדרות ומפ"ח "מעשים". תרם תרומה רבה לחיזוק משק הפועלים בחיפה.
לכסיקון רחובות חיפה עמ' 1