רחובות, שכונות ואתרים

עמוס

מנביאי ישראל בתקופת הבית הראשון.

מנביאי ישראל. הנביא עמוס מתקוע ניבא על ממלכת ישראל בימיו של ירבעם השני (744-784 לפנה"ס). ספר עמוס, הספר השלישי ב"תרי - עשר" עוסק בעקר בהוכחת העשירים החיים חיי תענוגות ועושקים את הדלים. הוא יוצא נגד העבודה הזרה והנטיה לבקש עזרה מזרים. הוא מדגיש כי ה' שולט על כל העמים אולם מישראל, עם הסגולה, הוא דורש יותר.
הרטום, פרוש למקרא ע"פ שיטת קאסוטו