רחובות, שכונות ואתרים

עין התכלת

פרח ממשפחת הזיפניים הנקרא גם "זכריני ".

פרחיו התכולים זעירים ופירותיו שעירים.
זוהרי מיכאל, מגדיר חדש לצמחי א"י.