רחובות, שכונות ואתרים

עזר שמואל

עזר שמואל (1955-1934) מעולי הגרדום.

בכור שמואל עזר יליד מצרים 1934, עמד בראש הסניף של רשת יהודים ילדי מצרים לאחד שנכשלה הפעילות באלכסנדריה , שנודעה כפרשת "עסק הביש". נתפס לאחר שנסה להצית מוסדות אמריקנים בקהיר (יולי 1954). נידון למוות בתליה באשמת חבלה וריגול לטובת ישראל. הוצא להורג ב - 31 בינואר 1955 עם עמיתו דר' מרזוק.
לכסיקון לבטחון ישראל עמ' 394