רחובות, שכונות ואתרים

עובדיה

מנביאי ישראל בתקופת בית ראשון

נביא ישראלי שחי כנראה בימי חורבן בית ראשון. הספר "עובדיה", הרביעי ב"תרי עשר", כולל פרק אחד בלבד העוסק באדום. הוא מנבא לה חורבן בשל יחסה לישראל.
הרטם, פרוש למקרא ע"פ שיטת קאסוטו