רחובות, שכונות ואתרים

עגנון ש"י

שמואל יוסף עגנון (1970-1888 ) חתן פרס נובבל לספרות.

שמואל יוסף עגנון (צ'אצ'קס) מגדולי הספרות העברית. ב - 1966 זכה בפרס נובל לספרות. יצירותיו על נופי יהדות גליציה, גרמניה והישוב היהודי בא"י, דנות במשבר הרוח בזמן החדש. כתב בסגנון עברי מקורי שהושפע מן הספרות הרבנית. מספריו: "בלבב הימים", "תמול שלשום", "הכנסת כלה", "אורח נטה ללון", "ספר המעשים ""שירה".
יודיאקה, לכסיקון עמ' 251לכסיקון האישים של א"י עמ' 374-373