רחובות, שכונות ואתרים

סנש חנה

חנה סנש "(1944-1921 צנחנית ישראלית, שהוצאה להורג ע"י הנאצים

חנה סנש (1944-1921) צנחנית ארצישראלית שנשלחה במלחמת העולם השניה מהארץ אל מאחורי הקוים של האויב הנאצי בהונגריה. נתפסה והוצאה להורג בנובמבר 1944. שירה הידוע: "אשרי הגפרור שהצית להבות" הפך לסמל. על שמה קבוץ "יד - חנה" בשרון.
לכסיקון האישים של א"י עמ' 365-364