רחובות, שכונות ואתרים

סמולנסקין

פרץ סמולנסקין (1885-1842) סופר עברי בתקופת ההשכלה.

פרץ סמולנסקין 1885-1842 מראשי המספרים העברים של תקופת ההשכלה ומיוצרי תורת הלאומיות היהודית. ב - 1868 ייסד בוינה את הירחון "השחר", כלי בטוי עברי לרעיון התחיה היהודית הרוחנית. מיצירותיו: "התועה בדרכי החיים" "קבורת חמור".
יודאיקה, לכסיקון עמ' 245