רחובות, שכונות ואתרים

סטמפל משה

סא"ל משה סטמפל (1968-1933) בעל צל"ש, שנהרג במרדף בבקעה.

פלס (סטמפל ) משה, סגן אלוף יליד 1933. שרת בצנחנים (בפלוגה ד' בפיקודו של מוטה גור), השתתף ברוב פעולות הגמול (1956-1955) וקיבל יחד עם מוטה גור צל"ש על השתתפותו בפעולת התגמול בחאן - יונס. השתתף בקרבות לשחרור ירושלים והניף את דגל ישראל על הכותל המערבי המשוחרר. במלחמת ההתשה השתתף במרדפים בבקעת הירדן. באחד המרדפים כשהסתער על המחבלים בראש אנשיו נפגע למוות (19 ספטמבר 1968).
לכסיקון לבטחון יששראל עמ' 428.