רחובות, שכונות ואתרים

שכונת קרית שטנד

בשנת 1939 הוקמה שכונת "משקי עזר רסקו" על יד "קריית בנימין". מקימי השכונה היו עולי מגרמניה וצ'כיה לכן טיפל בהקמתה "המשרד המרכזי לישוב יהודי גרמניה בארץ ישראל".השכונה הוקמה על קרקעות שהיו בבעלות הקק"ל, בכספי מפעל ההעברה של יהודי גרמניה (הסכם כספי להעברת כספים של יהודי גרמניה לארץ בשנים הראשונות של המשטר הנאצי תמורת סחורות גרמניות). בשנת 1942 שונה שם השכונה ל"קריית שטנד", ע"ש אדולף שטנד, ציר יהודי בפרלמנט האוסטרי. ע"פ התכנון המקורי שטח הקריה אמור היה להיות 80 דונם המיועדים לארבעים משפחות עם משקי עזר. התושבים התארגנו לוועד מקומי, שפעל כאגודה קואופרטיבית, שטיפלה ברכישת המוצרים החקלאיים ובמכירת התוצרת. בפועל - עד לסוף שנות הארבעים מנתה הקריה רק 19 משפחות, רובם בעלי מקצועות חופשיים ללא הכשרה חקלאית. הם ניסו את כוחם בגידול תותי שדה, אך לאחר זמן קצר הפסיקו משום שהתברר שהעניין אינו רווחי.
בשכונה נוצר הווי מיוחד של "ייקים", שהקפידו מאוד על הניקיון והסדר, עם השנים אוחדה עם קריית בנימין ואח"כ עם קריית אתא.