רחובות, שכונות ואתרים

מינץ הרב

הרב בנימין מינץ 1961 - 1903 ממיסדי "פועלי אגודת ישראל"

הרב בנימין מינץ 1961 - 1903 ממיסדי מפלגת "פועלי אגודת ישראל" שתמכה ברעיון ישוב ארץ ישראל ובשתוף פעולה עם היישוב הציוני ומוסדותיו. ב - 1946 יזם איחוד עולמי של פא"י, שנחשב כפרישה לא רשמית "מאגודת ישראל". התמנה חבר בוועד הבטחון הישובי. חבר כנסת מן הכנסת הראשונה. ב 1960 הצטרף כשר הדואר לממשלה בניגוד להחלטת "מועצת גדולי תורה" , בשל כך חל קרע בינו ובין "אגודת ישראל".
לכסיקון האישים של א"י עמוד 316